Buitengoed Nieuwe Warande - Tilburg

In opdracht van Ruimte voor Ruimte heeft GoedWerk Communicatie het positionerings- en communicatietraject verzorgd voor denieuwe exclusieve villawijk Buitengoed Nieuwe Warande. Dit voor Ruimte voorRuimte uitzonderlijk grote nieuwbouwproject, ligt in het buitengebied waar Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg bij elkaar komen. Op deze unieke, landelijk gelegen locatie worden de komende jaren in totaal 165 riante bouwkavels uitgegeven.

Vanaf 26 juni start de verkoop van de eerste 25 bouwkavels (Deelplan 1) tijdens een startmanifestatie op locatie. Tijdens dit evenement wordt aan geïnteresseerden een interactief en informatief programma geboden. De verantwoordelijke wethouder van Tilburg en de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant geven samen het startsein door een boom aan te planten.

Ruimte voor Ruimte ontwikkelt op basis van de Ruimte voor Ruimte-regeling in opdracht van de provincie woongebieden en is verantwoordelijk voor de uitgiftev an de bouwkavels. De landelijke woongebieden liggen verspreid over Brabant en voornamelijk aan de groene rand van dorpskernen. Al sinds 2009 verzorgt Goed Werk voor Ruimte voor Ruimte alle gebiedscommunicatie en de communicatietrajecten rondom de verkoop van kavels.

Voor Buitengoed NIeuwe Warande tekende Goed Werk voorde positionering, het communicatieplan en de doorvertaling naar diverse media en middelen. Zo gaf het bureau vorm aan een inspiratieboek (Nieuwe Warande kent geen welstandsverplichting; er is geen sprake van een Beeldkwaliteitsplan) dat als handreiking kan dienen bij de ontwikkeling van de woningen. Voor de introductie van Buitengoed Nieuwe Warande werd een creatief concept ontwikkeld ('Landelijk wonen met uw persoonlijke signatuur') dat werd doorgevoerd in diverse middelen, waaronder een outdoor-campagne (muppi’s), advertenties in dag- en weekbladen, een online-campagne met gebruik van sociale media waaronder Facebook en Funda. De website uwbuitengoed.nl geeft alle informatie over het project. Daarnaast is voor potentiële kopers een verkoopmap met brochures beschikbaar, waarin het project en de (bouw)mogelijkheden uitvoerig worden beschreven.

 

Wilt u meer weten over dit project, de aanpak en werkwijze van Goed Werk Communicatie? Neem dan contact op met Ton Geers via tel.040-296 19 09.

bedrijventerreinen woongebieden
  • Geen categorieen gevonden
  • WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

    Wilt u meer informatie over vastgoedwerk, de projecten waaraan wij gewerkt hebben, de diensten, bel 040 296 19 09 of stuur ons onderstaand formulier. Wij nemen dan direct contact met u op.