Omgevingscommunicatie

Het realiseren van een ambitieus project vraagt om draagvlak van omwonenden en andere belanghebbenden. Vastgoedwerk adviseert daarom gemeenten en ontwikkelaars over omgevingscommunicatie als integraal onderdeel van de communicatiestrategie. Op basis van transparante communicatie en juiste informatie bouwen we aan draagvlak. Niet op het moment dat zich een probleem voordoet, maar juist al voordat mogelijke problemen de kop opsteken. Zo nemen we eventuele weerstand weg en voorkomen we zoveel mogelijk dat mensen door vooroordelen of onwetendheid bezwaar maken tegen een project. Als het mogelijk en nodig is, maken we daarbij ook gebruik van participatietrajecten, waarbij betrokkenen samen nadenken over mogelijkheden in het te ontwikkelen project. De praktijk leert dat dit co-makership zorgt voor een solide basis voor het gewenste draagvlak. Als belanghebbenden het project omarmen, verlopen procedures een stuk soepeler.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

Wilt u meer informatie over vastgoedwerk, de projecten waaraan wij gewerkt hebben, de diensten, bel 040 296 19 09 of stuur ons onderstaand formulier. Wij nemen dan direct contact met u op.